Shelly Lynn Eliskovich-Kempton-Burnett
1996 - 2002

 


 The Burnetts
1996

 


 Shelly & Jeb
Vegas 1997

 


 Tammy & Shelly
December 1998

 


 Lyndsey & Shelly 1998

 


 Kole, Jeb, Shelly, Lyndsey & Moriah
December 1999

 


 The Burnetts 2000

 


 December 2000

 


 Shelly & Jeb 2002

 


 Shelly & Jeb
Cancun 2002Shelly Page 1

Shelly Page 2

Shelly Page 3

Shelly Page 4

Shelly Page 5


Shelly & Jeb's kids:

   Kole James Burnett

   Moriah Lyn Burnett

   Lyndsey Nakole Burnett


Back to Melvyn's page

Back to Eliskovich family page

HOME